Lena Thuresson

Lena Thuresson

Legitimerad psykoterapeut

Grunden för mitt arbete är att behovet styr metoden.

Det är inte patienten som skall anpassa sig till metoden utan tvärtom.

Mina uppdragsgivare är privatpersoner, företag i närregionen samt kommuner.

När behovet får styra metoden – lenamottagningen

 

____________________________________________________

 

Vem som helst kan hamna i en återvändsgränd.

Skilsmässor, dödsfall och andra livskriser kan få oss att tappa greppet. Då kan man behöva hjälp utifrån för att komma på fötter igen.

Ibland kan vi också må dåligt utan någon yttre anledning eller bara ha en tendens att se saker i svart. Idag anses det inte längre särskilt konstigt eller ovanligt
att människor går i psykoterapi.

Det är vetenskapligt visat att relationen mellan terapeut och patient är det avgörande för behandlingens framgång. Alltså är det viktigt när du söker terapi att du letar dig fram till en terapeut du kan känna dig trygg i relation till.

Tips där Du kan läsa mer om olika former av psykoterapi och vad du ska tänka på hittar du på  www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se. Detta är en rikstäckande förening för olika psykoterapeuter med legitimation av socialstyrelsen. De arbetar bland annat med utbildning av terapeuter och spridande av information om psykoterapi.

/ Lena