Lena Thuresson

Lena Thuresson

Legitimerad psykoterapeut

Grunden för mitt arbete är att behovet styr metoden.

Det är inte patienten som skall anpassa sig till metoden utan tvärtom.

Mina uppdragsgivare är privatpersoner, företag i närregionen samt kommuner.

Akut kris

Livet kan bli akut svårt av olika orsaker för oss människor. Exempelvis  kan ett  plötsligt dödsfall, svåra besked av olika slag drabba oss så att vi snabbt behöver en professionell samtalsparnter. Jag har som psykoterapeut  mångårig erfarenhet av arbete med krishantering för individer och grupper av olika slag.

 

Då Ditt/Era behov är akuta är mitt mål att erbjuda tid snabbt.

Forskning och klinisk erfarenhet visar att en snabbt insatt samtalsbehandling är viktig vid akuta kriser.