Lena Thuresson

Lena Thuresson

Legitimerad psykoterapeut

Grunden för mitt arbete är att behovet styr metoden.

Det är inte patienten som skall anpassa sig till metoden utan tvärtom.

Mina uppdragsgivare är privatpersoner, företag i närregionen samt kommuner.

Rådgivning för par och familjer

 

När kan vi ha nytta av parsamtal/rådgivning för familjer?

Att leva tillsammans i parrelation och familj av olika slag kan innebära påfrestningar. Samtal med mig kan vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg.

Jag erbjuder samtal där jag använder tekniker som underlättar kommunikation i relationen.

Målet är att underlätta för Er att samtala med varandra för att få bättre förståelse för varandras perspektiv.

Detta kan leda till att krångliga relationer börjar fungera smidigare. Ibland kommer man fram till att separation är det rätta alternativet. Då kan samtalen vara till hjälp i separationsarbetet.

Antalet samtal varierar med behovet från enstaka till många samtal över längre tid

Exempel på svårigheter som kan vara skäl till samtal som par/familj:

  • ”Vi kan inte tala med varandra”
  • ”Igår sa min man att han ville skiljas”
  • ”Vi bråkar för mycket och barnen mår inte bra”
  • ”Vi ligger inte med varandra”
  • ”Min fru har varit otrogen”
  • ”Det blir bråk hela tiden mellan mig och hans dotter”
  • ”Han har blivit så förändrad sedan vi fick barn”

Jag är legitimerad par och familj psykoterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete med par, familjer och grupper.