Lena Thuresson

Lena Thuresson

Legitimerad psykoterapeut

Grunden för mitt arbete är att behovet styr metoden.

Det är inte patienten som skall anpassa sig till metoden utan tvärtom.

Mina uppdragsgivare är privatpersoner, företag i närregionen samt kommuner.

 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykoterapi/rådgivning för par och familjer
 • Krishantering
 • Korttidsterapi
 • Ledarskapsutveckling/mentorskap
 • Analys/intervju vid nyrekrytering
 • Handledning
 • Kurs i grupp för kvinnor. Mål; öka självinsikt och därmed självkänsla.

Psykoanalytisk psykoterapi

Målet är att öka förståelsen av egna känslor, tankar och handlingar och därigenom få ett friare förhållningssätt i sitt liv samt möjlighet att känslomässigt reagera och handla annorlunda i situationer som upplevs som plågsamma.

Det man talar om brukar pendla mellan det som händer i vardagen, det som hänt tidigare i livet och det som händer i terapirummet i relationen till terapeuten.

Terapin inleds med två sessioner som jag kallar intervju. Jag ställer då frågor och antecknar. Frågorna handlar om orsaken till att du söker hjälp, hur ditt liv ser ut runt dig, hur ditt liv sett ut tidigare, viktiga händelser, viktiga personer mm. Därefter sker vanligen terapin en gång i veckan. Terapin kan pågå från ett halvår upp till flera år. Den avslutas oftast på ditt initiativ genom att du upplever att livskvaliteten blivit bättre och att du har fått nya redskap att använda i livet.

 

Psykoterapi/rådgivning för par och familjer

När kan vi ha nytta av parsamtal/rådgivning för familjer?

Att leva tillsammans i parrelation och familj av olika slag kan innebära påfrestningar. Samtal med mig kan vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg.

Jag erbjuder samtal där jag använder tekniker som underlättar kommunikation i relationen.

Målet är att underlätta för Er att samtala med varandra för att få bättre förståelse för varandras perspektiv.

Detta kan leda till att krångliga relationer börjar fungera smidigare. Ibland kommer man fram till att separation är det rätta alternativet. Då kan samtalen vara till hjälp i separationsarbetet.

Antalet samtal varierar med behovet från enstaka till många samtal över längre tid

Exempel på svårigheter som kan vara skäl till samtal som par/familj:

 • ”Vi kan inte tala med varandra”
 • ”Igår sa min man att han ville skiljas”
 • ”Vi bråkar för mycket och barnen mår inte bra”
 • ”Vi ligger inte med varandra”
 • ”Min fru har varit otrogen”
 • ”Det blir bråk hela tiden mellan mig och hans dotter”
 • ”Han har blivit så förändrad sedan vi fick barn”

Jag är legitimerad par och familj psykoterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete med par, familjer och grupper.

 

Krishantering

Jag har mångårig erfarenhet av krishantering med grupper och individer.Jag arbetade bland med försvarsmakten i samband med tsunamin i Thailand.

Personer av olika kategorier behövde kris och traumabearbetning efter hemkomsten till Sverige och det vanliga livet med arbete och familj.

 

Korttidsterapi

Vi bestämmer ett visst antal sessioner och arbetar med en eller flera speciellt utvalda frågor, t ex:

 • Hur ska jag förändra min arbetssituation?
 • Hur ska jag komma över separationen?

 

Ledarskapsutveckling och mentorskap

Utifrån djupintervju på psykoanalytisk och systemteoretisk grund ger jag dig ett förslag till vad jag bedömer att du skulle kunna ha nytta av att arbeta med i processamtal. En process över minst ett år med två sessioner i månaden ger en fördjupad insikt om bland annat styrkor och begränsningar i yrkesrollen.

 

Intervju och analys vid nyrekrytering av personal

Ni beskriver den eller de Ni söker till företaget. Jag intervjuar de Ni är intresserade av. Efter analys av materialet redovisar jag resultatet och beskriver de jag intervjuat i förhållande till kravspecifikationen för tjänsten. Perspektiv som brukar vara aktuella;

Personens grundläggande personlighetsdrag utifrån grupp, individ, stresstålighet, styrkor, det personen kan behöva kompetensutveckling i mm.

 

Handledning enskilt eller i grupp

Handledning är något arbetslaget, arbetsgruppen eller teamet behöver från någon utomstående mot vilken man kan pröva idéer, söka stöd hos eller pröva lösningar emot. Jag handleder inom olika områden som t ex socialt arbete, familjehemsvård, arbetshandledning.

 

Kurs  – Utforska ditt kvinnliga perspektiv och utveckla därmed dina valmöjligheter i livet idag.

 

 • En kurs över tre dagar med två övernattningar med helpension.
 • Temat är att utforska det kvinnliga perspektivet i Din historia tillsammans med andra kvinnor. Ni är fyra till fem fem kvinnor i en grupp.
 • Före  kursen får du i uppgift att ta reda på en del om din kvinnliga historia.
 • Hur påverkar idealen och självkänslan  hos Dina tidigare generationer  dina val, ideal och självkänsla idag?
 • Detta är en del av det Du får arbeta med tillsammans med andra kvinnor och med mig som grupp psykoterapeut.

 

Omdömen från kvinnor som deltagit i denna kurs;

”Den förändrade mitt liv totalt”

” Nu har jag försonats med mig själv och min mor”

”Min mormors historia blev tydlig och jag styrs inte längre av den. Jag hämtar styrkan ur de tidigare kvinnliga generationerna istället”

 

Välkommen att kontakta mig för information om kurstillfälle.