Lena Thuresson

Lena Thuresson

Legitimerad psykoterapeut

Grunden för mitt arbete är att behovet styr metoden.

Det är inte patienten som skall anpassa sig till metoden utan tvärtom.

Mina uppdragsgivare är privatpersoner, företag i närregionen samt kommuner.

Om GPI

 

GPI grundades 1974 som en del av en sedan länge pågående rörelse inom den psykoanalytiska världen. Den introducerades 1972 i Göteborg av de argentinska psykoanalytikerna Dora och Angel Fiaschè.

Argentinsk psykoanalys har internationellt och främst i den latinska världen utvecklat och radikaliserat väsentliga delar av den psykoanalytiska teorin och praktiken. Den kännetecknas kanske främst av sin förmåga att vidareutveckla och sammanfatta tidigare tankegångar på ett fritt och odogmatiskt sätt.

I praktiken innebär detta att terapeuten skall kunna pendla mellan olika förhållningssätt beroende på den patient han/hon möter och att välja metod utifrån problem och individ.