Lena Thuresson

Lena Thuresson

Legitimerad psykoterapeut

Grunden för mitt arbete är att behovet styr metoden.

Det är inte patienten som skall anpassa sig till metoden utan tvärtom.

Mina uppdragsgivare är privatpersoner, företag i närregionen samt kommuner.

Om Milanoskolan

 

Milanoskolan grundades av M Selvini-Palazzoli., L Boscolo, G Cecchin och G Prata på 1960-talet. De var alla psykoanalytiker som såg behov av att vidareutveckla arbetsmetoder för att arbeta med familjer där barnen visade olika tecken på att må psykiskt dåligt. De behandlade framgångsrikt svåra barnpsykiatriska tillstånd.

Att arbeta utifrån Milanoskolans teori och praktik innebär bland annat att man tar stor hänsyn till helheten och sammanhanget i gruppen eller familjen där individen befinner sig. Helheten kommer i fokus snarare än någon enskild individ. Inte sällan är det den ”svagaste länken” eller känsligaste personen i en familj eller en grupp som reagerar på ett sätt som kan vara besvärande för både individen och gruppen.

Det systemiska synsättet på individer och grupper ger ett  ”öppet” och nyfiket förhållningssätt till det som presenteras som problem. Med hjälp av ett cirkulärt sätt att fråga och förhålla sig öppnar psykoterapeuten möjligheter till ett resonerande förhållningssätt till det som upplevs som problematiskt och detta ger gruppen möjlighet att få fler perspektiv på frågorna. Möjligheten att få nya frågor istället för klara svar på vems felet är, blir ofta befriande för processen i gruppen.

Milanoskolans teori och praktik har stått som modell för det mesta av den teoretiska och kliniska utvecklingen av familje- och parterapi över världen alltsedan 60-talet. Idag används dessa teorier framgångsrikt vid arbete med grupper av alla de slag.

Detta synsätt i kombination med den psykoanalytiska kunskapen är ett mycket framgångsrikt sätt att arbeta med olika gruppkonstellationer; par, familjer, nätverk och arbetsgrupper.